Φιλοσοφία σχολείου

Φιλοσοφία του Σχολείου

 

 

Πρωταρχικός στόχος για τα σχολεία μας είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μαθητές μας. Οι μαθητές μας προέρχονται από πολλά διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα και έχουν διαφορετική σχέση με τα ελληνικά: Μπορεί να είναι η γλώσσα των παππούδων, από την οποία καταλαβαίνουν λίγες λέξεις, όπως μπορεί να είναι η πρώτη γλώσσα μέσα στην οικογένεια, χρησιμοποιούμενη καθημερινά για την επικοινωνία στο σπίτι.

Τα τμήματα των σχολείων μας έχουν δομηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις τόσο διαφορετικές αυτές ανάγκες των μαθητών μας. Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν πλήρη συναίσθηση ότι στην ουσία κάθε μαθητής μας είναι κι ένα ξεχωριστό επίπεδο διδασκαλίας, και γνωρίζουν πώς να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Η φιλοσοφία μας όμως είναι ότι ο ρόλος του σχολείου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Σκοπός μας είναι επίσης να ενθαρρύνουμε την ανθρώπινη επαφή μεταξύ των μαθητών μας και να συμβάλλουμε στη δημιουργία σχέσεων φιλίας και συνεργασίας. Τόσο η πρακτική μέσα στην τάξη, όσο και η διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων στοχεύουν στο να βοηθήσουμε στη δημιουργία των αυριανών ελληνικών κοινοτήτων της Γενεύης και της Λωζάννης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Καλή Σχολική Χρονιά!

 

Αρχή σχολικής χρονιάς 2017-2018!
Ελπίζουμε να περάσατε, και να περνάτε ακόμα, όμορφες και χαρούμενες διακοπές.
Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και η σχολική χρονιά αρχίζει σύντομα, σας ενημερώνουμε ότι:
Στη Λωζάννη: Ο αγιασμός θα γίνει το Σάββατο 26 Αυγούστου, στις 10:30, στο χώρο του σχολείου μας (Etablissement Secondaire du Belvédère. chemin des Croix-Rouges 24). Την ημέρα εκείνη δεν θα γίνουν μαθήματα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου.
Στη Γενεύη: Ο αγιασμός θα γίνει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στους χώρους του Ορθόδοξου Κέντρου στο Chambésy (chemin des Cornillons 12, 1292 Chambésy). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στους γνωστούς χώρους του EIG (rte de Chêne 62, 1208 Genève