Εργασίες » Genève » 1ère Primaire

Για 23.1.2019

 

1. Ανάγνωση: σελ. 38-39: επιμένουμε στην ανάγνωση των φράσεων που βρίσκονται σε γαλάζιο πλαίσιο. Μαθαίνουμε να διαβάζουμε ολιστικά τις λέξεις « είναι » και «και». Αν μπορούμε, διαβάζουμε και το υπόλοιπο κείμενο χωρίς πίεση.

2. Μαθαίνουμε να γράφουμε τις λέξεις « νερό» και « καρότο ».

3. Τ. Εργασιών: σελ. 33: συμπληρώνουμε τις ασκήσεις με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου και προσπαθούμε να διαβάσουμε τις λέξεις/ φράσεις των ασκήσεων 2, 3, 4.

 


Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15