Εργασίες » Genève » 1ère Primaire

Για την Τετάρτη 29.11

1. Ανάγνωση σελ. 32-33 (τα μπλε χωρία).

2. Ασκήσεις Τ. Εργ. Σελ. 27 (και 26, αν δεν την έχουμε ολοκληρώσει).

3. Μαθαίνω να γράφω τη λέξη καπέλο.

ΑΝ ΘΕΛΩ, φτιάχνω μία φράση με τις λέξεις καπέλο και είναι στο τετράδιό μου.

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15