Εργασίες » Genève » 1ère Primaire

Για την Τετάρτη 23.5:

1. Ανάγνωση σελ. 62-63 (επανάληψη) και σελ. 64

2. Τ. Εργ. Σελ.58 και σελ. 55 (για όσους δεν την είχαν κάνει)

3. Ορθογραφία: Τρέχω, γελάω και βουτάω στο νερό.

Σας υπενθυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη 16 Μαΐου δεν θα γίνουν μαθήματα στο σχολείο μας, λόγω των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας.


Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15