Εργασίες » Genève » 1ère Primaire

Για την Τετάρτη 26.9

 

Ανάγνωση: σελ. 10-15 του αναγνωστικού (από τη σελ. 14 διαβάζουμε τη λέξη πατάτα και ό,τι άλλο μπορούμε, χωρίς πίεση) .

Τετράδιο εργασιών: σελ. 10-11 (συμπληρώνω όσο περισσότερες ασκήσεις μπορώ με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου).

Φυλλάδιο μυθολογίας: διαλέγω δύο θεούς και μαθαίνω να διαβάζω το όνομά τους.

ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ !

 


Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15