Εργασίες » Genève » 5ème et 6ème PrimaireΓια την Τετάρτη 26.9

Διαβάζω με προσοχή το σχεδιάγραμμα της παρουσίασης προσώπου και το λεξιλόγιο που σημειώσαμε στην τάξη.

Διαβάζω επίσης την ορθογραφία των επαγγελμάτων της ασκ. 6 α-η/ σελ. 23 του βιβλίου μας.

Επιλέγω ένα πρόσωπο που με ενδιαφέρει, κολλάω μία φωτογραφία του και γράφω μία περιγραφή του σύμφωνα με όσα σημειώσαμε. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αναλυτικός στην περιγραφή (τουλάχιστον 80 λέξεις) και να μην ξεπεράσω τα 30 λεπτά.

ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ !

 Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15