Εργασίες » Genève » 5ème et 6ème PrimaireΓια την Τετάρτη 11.4

1. Σελ. 133, ασκ. 2 και 3

2. Εκθεση: Γράφεις ένα γράμμα στο διευθυντή του σχολείου σου. Του αναφέρεις ποια μαθήματα και ποιες δραστηριότητες σου αρέσουν πολύ και γιατί. Του εξηγείς επίσης τι θα ήθελες να αλλάξει στο πρόγραμμα των μαθημάτων και γιατί.

100 λέξεις σε 20-25 λεπτά.

3. Κάνω μια πολύ καλή επανάληψη

- στη γραμματική (ουσιαστικά, ρήματα, πολύς/ πολύ, ορθογραφία καταλήξεων).

- στις πρότυπες εκθέσεις (όλα τα θέματα από την αρχή της χρονιάς), τους νοητικούς χάρτες/ σχεδιαγράμματα και το σχετικό λεξιλόγιο (σημασία και ορθογραφία, όσο είναι δυνατόν)

- στις εκθέσεις που έχουμε ήδη γράψει και στη διόρθωση των λαθών που δεν πρέπει να επαναληφθούν.

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15