Εργασίες » Genève » 5ème et 6ème Primaire

Για την Τετάρτη 1.5

 1. Ασκ. 2/ σελ. 137: 100 λέξεις σε 22 λεπτά
 2. Λεξιλόγιο ασκ. 1/ σελ. 134
 3. Κάνω μια πολύ καλή επανάληψη

  - στη γραμματική (ουσιαστικά, ρήματα). Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην ορθογραφία των καταλήξεων.
  -στις εκθέσεις που έχουμε ήδη γράψει και στη διόρθωση των λαθών που δεν πρέπει να επαναληφθούν.
  - στις πρότυπες εκθέσεις (όλα τα θέματα από την αρχή της χρονιάς), τους νοητικούς χάρτες/ σχεδιαγράμματα και το σχετικό λεξιλόγιο (σημασία και ορθογραφία, όσο είναι δυνατόν)

Εύχομαι σε όλους από καρδιάς καλές διακοπές και καλό Πάσχα!


Για 10.4

 1. Ξαναδιαβάζω τη σελ. 128 και μαθαίνω να γράφω τις λέξεις και τις εκφράσεις που υπογραμμίσαμε στην ταξη.
 2. Συμπληρώνω τις ασκήσεις 1, 2, 3/ σελ. 133.
 3. Συμπληρώνω τα κενά της άσκησης 1/ σελ. 136.

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15