Εργασίες » Genève » 5ème et 6ème Primaire

 

Για την Τετάρτη 18.9.2019

Φέρνω στο σχολείο ένα μεγάλο τετράδιο (αν είναι δυνατόν, προτιμήστε τα τετράδια διάστασης 21x 29 εκ. ώστε να μπορούμε να κολλάμε άνετα φωτοτυπίες Α4, όταν χρειάζεται).

 

Μελετώ όσα είπαμε στην τάξη για τη δομή του φιλικού γράμματος.

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!!!

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15