Εργασίες » Genève » Grec Langue Étrangère

Για την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου

Γράφω στο τετράδιό μου 2 φορές τους αριθμούς από το ένα ως το δέκα (σελίδα 67) και τους μαθαίνω καλά, γιατί θα γράψουμε ορθογραφία.

Μαθαίνω καλά την κλίση του ρήματος ¨είμαι¨ στον ενικό αριθμό:

Εγώ είμαι

Εσύ είσαι

Αυτός είναι

Αυτή είναι

Αυτό είναι

 

Για την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου

Άσκηση 5 στη σελίδα 59

Άσκηση 7 στη σελίδα 60

 

Για την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου

Μαθαίνω τις παρακάτω λέξεις : κασετίνα, ξύστρα, χάρακας, μολύβι, σβήστρα (σελίδα 33), πάνω, κάτω.

Διαβάζω τους διαλόγους της σελίδας 57 του βιβλίου και κάνω την άσκηση 27.

Διαβάζω τους διαλόγους της σελίδας 58 πολλές φορές.

 

 

 

 


Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15