Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Απο το βιβλιο:
Διαβαζω το κείμενο στη σελίδα 40, δίνοντας έμφαση στις προτάσεις που βρίσκονται στο γαλάζιο πλαίσιο.  Διαβαζω το κείμενο στη σελίδα 41, δίνοντας έμφαση στη προταση που βρίσκεται στο γαλάζιο πλαίσιο.   Απο το τετράδιο εργασιών:  Κανω τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 35   Φυλλάδια:  1. Όσα παιδιά δεν ολοκλήρωσαν την αντιγραφή, την ολοκληρώνουν δίνοντας μεγάλη σημασία στα γράμματα (μέγεθος, σχήμα, να μην ξεπερνάμε τις γραμμές)  2. Όσα παιδιά δεν ολοκλήρωσαν το φυλλάδιο ασκήσεων "Ιστορίες", το ολοκληρώνουν μέχρι την άσκηση 12.   Ορθογραφία:Για το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 28, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 23

 

Φυλλάδια ασκήσεων:

Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Ε, ε.

 

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-e%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 9 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τη μπλε γραμμή στη σελίδα 26 και τις μπλε γραμμές στη σελίδα 27, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 21

Φυλλάδια ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Π, π.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων που ξεκινήσαμε στην τάξη.


Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-p%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 2 Νοεμβρίου

Απο το βιβλίο:

Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 24, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 19.

Φυλλάδια ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο της αντιγραφής του γράμματος Τ, τ.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων που ξεκινήσαμε στην τάξη.

Διαδραστικά παιχνίδια:

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-t%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 12 Οκτωβρίου

Απο το βιβλίο:


Μαθαίνω να διαβάζω πολύ καλά τις μπλε γραμμές στη σελίδα 22, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Φυλλάδια ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο της αντιγραφής του γράμματος Α, α.

Ολοκληρώνω το φυλλάδιο ασκήσεων που ξεκινήσαμε στην τάξη.

Για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Απο το βιβλίο:


Διαβάζω πολύ καλά τις σελίδες 18 και 19, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Απο το τετράδιο εργασιών:


Κάνω την άσκηση 3 στη σελίδα 15.

Φυλλάδιο ασκήσεων:


Κάνω το φυλλάδιο " Που είναι ο Άρης 8 (με)".

Για το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

Από το βιβλίο:


Διαβάζω πολύ καλά τις σελίδες 16 και 17, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω στην τάξη.

Από το τετράδιο εργασιών:


Κάνω την άσκηση 3 στη σελίδα 12.

Κάνω την άσκηση 3 στη σελίδα 14.

Για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Από το βιβλίο:

Διαβάζω πολύ καλά τις σελίδες 14 και 15, ώστε να μπορέσω να τις διαβάσω μόνος μου και στην τάξη.

Από το τετράδιο εργασιών:

Κάνω την άσκηση 2 στη σελίδα 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15