Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 17 Νοεμβρίου

Από το βιβλίο

Διαβάζω τις προτάσεις που βρίσκονται στο γαλάζιο πλαίσιο στη σελίδα 24.

 

Από το τετράδιο εργασιών

Κάνω τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 19.

 

Προαιρετικά οι παρακάτω διαδραστικές δραστηριότητες

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa004.swf

http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-t%20(CD)/index.html

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15