Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 25 Νοεμβρίου

Να διαβάσω τα μπλε χωρία της σελίδας 24.

Να κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

 

Προαιρετικά:

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa004.swf

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-a%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-t%20(CD)/index.html

 

Τραγούδι:Τιτίνα, η κότα, από το cd ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ

https://www.youtube.com/watch?v=qI61WJ3v0Mo

 

 

 

Για το Σάββατο 18 Νοεμβρίου

Να διαβάσω τα μπλε χωρία της σελίδας 22.

Να κάνω το φυλλάδιο.

 

Για το Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Να διαβάσω τις σελίδες 18 και 19 του βιβλίου.

Να κάνω το φυλλάδιο επανάληψης.

Ορθογραφία και αντιγραφή 2 φορές στο τετράδιο την πρόταση: Α, να ένα παπί με ένα πανί.

Προαιρετικά:

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-na-ni%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-me%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-epanal%20(CD)/index.html

 

Μυθολογία: Ο Ποσειδώνας και η Αθηνά.


Για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου

Γλώσσα:

Να διαβάσω τις σελίδες 16 και 17 του βιβλίου.

Να κάνω την αντιγραφή  στα φυλλάδια ( θα σας σταλεί e-mail).

Ορθογραφία τις λέξεις: παπί, πίτα, τόπι και το όνομά τους (απαραίτητο το τετράδιο ορθογραφίας).

 

Προαιρετικά:

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa002.swf

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa001.swf

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-la%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-to%20(CD)/index.html


Για το Σάββατο 28 Οκτωβρίου


Γλώσσα:

Να διαβάσω τις σελίδες 10 έως 15 του βιβλίου

Να κάνω τις  σκήσεις 1, 2 και 3 στη σελίδα 11 από το τετράδιο εργασίων

Να κάνω τις υπόλοιπες ασκήσεις από τα φυλλάδια για την εξάσκηση των συλλαβών πα, τα, πο  και την αντιγραφή (πίσω από το φυλλάδιο της μυθολογίας)

Ορθογραφία τις λέξεις: παπί, πίτα, πατάτα (απαραίτητο το τετράδιο ορθογραφίας)

 

Μυθολογία: Ο Απόλλωνας

 

Προαιρετικά:

Παιχνίδι μνήμης με τις λέξεις παπί, πίτα, πατάτα ( οι μαθητές έχουν λάβει τις κάρτες)

Παιχνίδια on-line:

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-pa-pi%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-ta%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/a-taxi/glossa/games/grammatakia-aris-po%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

Να διαβάσω τις σελίδες 10 και 13 του βιβλίου

Να κάνω τις  σκήσεις 1, 2,3, 4 και 5 στη σελίδα 9 από το τετράδιο εργασίων

Το φυλλάδιο για την εξάσκηση της συλλαβής τα  ( γράφω το όνομά μου στο φυλλάδιο)

Μυθολογία: Η Ήρα

 

Για το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

Να διαβάσω τις σελίδες 10 και 11 του βιβλίου

Τις σκήσεις 1, 2 και 3 στη σελίδα 8 από το τετράδιο εργασίων

Το φυλλάδιο για την εξάσκηση στις συλλαβές πα και πι ( γράφω το όνομά μου στο φυλλάδιο)

Μυθολογία: Ο Δίας (Το κείμενο θα σας σταλλεί με μέιλ)

 

Για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

Συμπληρώνω τη φωτοτυπία με το Α,α και το Πα, πα.

 

Για το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

Αντιγράφω το όνομά μου στη φωτοτυπία όσες φορές χρειαστεί.

Συμπληρώνω τις υπόλοιπες ασκήσεις στη φωτοτυπία με τις προγραφικές ασκήσεις.

 

Για το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

Συμπληρώνω τις υπόλοιπες ασκήσεις στις φωτοτυπίες με τις προγραφικές ασκήσεις.

 

Καλή σχολική χρονιά!

Τα σχολικά είδη που θα χρειαστούμε είναι:

2 μολύβια, γόμα, ξύστρα, χρωματιστές ξυλομπογιές, 1 φάκελο για τις φωτοτυπίες και ένα τετράδιο (20-30 σελίδων)

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15