Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου

Από το βιβλίο:

Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 34, δίνοντας έμφαση στις προτάσεις που βρίσκονται στο γαλάζιο πλαίσιο .

 

Από το τετράδιο εργασιών:

Κάνω τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 29.

 

Φυλλάδιο:

Κάνω την αντιγραφή δίνοντας μεγάλη σημασία στα γράμματά μου (μέγεθος, σχήμα, να μην ξεπερνάνε τις γραμμές).

 

Ορθογραφία τις λέξεις: σάκος, κότα

Θα σας παρακαλούσα οι μαθητές να έχουν μαζί τους ένα μικρό τετράδιο ορθογραφίας και φυσικά μολύβι, σβήστρα, ξύστρα και χρώματα.

 

Προαιρετικά :

- Διαδραστικά παιχνίδια

http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-o%20(CD)/index.html

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa002.swf

 

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15