Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 30 Ιουνίου

1) Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 72

2) Άσκηση 3 και 4 από το τετράδιο εργασιών.

Προαιρετικά:

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa023.swf

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ps%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 23 Ιουνίου

 

Μαθαίνω πολύ καλά τα λόγια μου για τη γιορτή!

 

Για το Σάββατο 16 Ιουνίου

 

1) Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 70

2) Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής

3) Μαθαίνω τα λόγια μου για τη γιορτή

 

Προαιρετικά:

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ks%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 9 Ιουνίου

 

1) Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 68

2) Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής

3) Μαθαίνω τα λόγια μου για τη γιορτή

 

Προαιρετικά:

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-f%20(CD)/index.html

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa024.swf

 

 


Για το Σάββατο 2 Ιουνίου

1) Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 66

2) Από το τετράδιο εργασιών: τις ασκήσεις 3, 4, 6 και 6 στη σελίδα 61

3) Από το φυλλάδιο : αντιγραφή  και ορθογραφία τη φράση "Ένα δώρο για το κουτάβι."

 

Προαιρετικά:

 

Ένα γράμμα, μια ιστορία:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hQ-Ebg-8d6I

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-d%20(CD)/index.html


Για το Σάββατο 26 Mαΐου


1) Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 64

 

2) Από το τετράδιο εργασιών:

Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 59

 

3) Αντιγραφή 3 φορές στο τετράδιο και ορθογραφία:

Έλα. Έχω σωσίβιο.

 

Προαιρετικά:

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-w%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-b%20(CD)/index.html

 

 


Για το Σάββατο 19 Mαΐου

Διαβάζω τα πράσινα χωρία σελ 62.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

Ορθογραφία τη φράση : Μια ουρά από πούπουλα.

Προαιρετικά:

-Φυλλάδιο επανάληψης
-http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-magiko-molyvi%20(CD)/index.html
-Παιχνίδια επανάληψης
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/kef-mik-2/kef-mik-2.html
(κάρτες μνήμης)
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/kef-mik-4/kef-mik-4.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/gramm-eik-3/gramm-eik-3.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/gramm-eik-2/gramm-eik-2.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/Kef-mik-ep2/Kef-mik-ep2.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/kef-mik-3/kef-mik-3.html
-Μου χαρίζεις την ουρά σου;
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa018.swf
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ou%20(CD)/index.html

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15