Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 26 Mαΐου


1) Διαβάζω το κέιμενο στη σελίδα 64

 

2) Από το τετράδιο εργασιών:

Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 59

 

3) Αντιγραφή 3 φορές στο τετράδιο και ορθογραφία:

Έλα. Έχω σωσίβιο.

 

Προαιρετικά:

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-w%20(CD)/index.html

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-b%20(CD)/index.html

 

 


Για το Σάββατο 19 Mαΐου

Διαβάζω τα πράσινα χωρία σελ 62.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

Ορθογραφία τη φράση : Μια ουρά από πούπουλα.

Προαιρετικά:

-Φυλλάδιο επανάληψης
-http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-magiko-molyvi%20(CD)/index.html
-Παιχνίδια επανάληψης
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/kef-mik-2/kef-mik-2.html
(κάρτες μνήμης)
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/kef-mik-4/kef-mik-4.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/gramm-eik-3/gramm-eik-3.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/gramm-eik-2/gramm-eik-2.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/Kef-mik-ep2/Kef-mik-ep2.html
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/memory-cards/kef-mik-3/kef-mik-3.html
-Μου χαρίζεις την ουρά σου;
http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa018.swf
http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-ou%20(CD)/index.html

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15