Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Από το βιβλίο

Διαβάζω τα κειμενάκια στις σελίδες 10-11

 

Από το τετράδιο εργασιών

Οι μαθητές που δεν πρόλαβαν κάνουν τις ασκήσεις 1, 2, 3 στη σελίδα 8

 

Από το φυλλάδιο

Κάνω την αντιγραφή

 


 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15