Εργασίες » Lausanne » 1ère Primaire

Για το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

 

Διαβάζω τα μπλε χωρία στις σελίδες 40-41.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

Ορθογραφία τη φράση: Ένα πεπόνι.

 

Προαιρετικά:

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία - Tο παπί - Ουδέτερα σε γιώτα  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=U0z8Hynm1qo

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-i%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου


Διαβάζω τα μπλε χωρία στη σελίδα 38.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

Ορθογραφία τη λέξη: νερό

Να έχω μαζί μου ένα τετράδιο ορθογραφίας

 

Προαιρετικά:

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa011.swf

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-r%20(CD)/index.html

 

 

Για το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Διαβάζω τα μπλε χωρία στις σελίδες 36-37.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

Ορθογραφία τη λέξη: νονά

Να έχω μαζί μου ένα τετράδιο ορθογραφίας

 

Προαιρετικά: http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-n%20(CD)/index.html

 

Για το Σάββατο 27 Ιανουαρίου

Διαβάζω τα μπλε χωρία της σελίδας 34.

Κάνω το φυλλάδιο ασκήσεων και το φυλλάδιο αντιγραφής.

Ορθογραφία τις λέξεις: σάκος, κότα

Να έχω μαζί μου ένα τετράδιο ορθογραφίας

 

Προαιρετικά:

http://users.sch.gr/pkotsis/1/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-o%20(CD)/index.html

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa002.swf


 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15