Εργασίες » Lausanne » 2ème Primaire

Για το Σάββατο 18 Νοεμβρίου

Κείμενο: Σελίδα 36 και 37

Ασκήσεις: Τετράδιο σελίδα 36

Ορθογραφία: Η άσκηση 4 στη σελίδα 36

 

 

Για το Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Κείμενο: Σελίδα 35 (το κείμενο της σελίδας 34 το κάναμε στο σχολείο)

Ασκήσεις: Τετράδιο σελίδα 35 (την σελίδα 34 την κάναμε στο σχολείο)

Ορθογραφία: Η άσκηση 4 στη σελίδα 35

 

 

Για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου

Κείμενο: σελίδα 32

Ασκήσεις: σελίδες 32 και 33 - ορθογραφία η άσκηση 6

Γράφω ένα μικρό γράμμα (3-4 γραμμές) σε κάποιον συγγενή μου στην Ελλάδα

 

Για το Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Κείμενα: σελίδες 28 και 30

Επαναληπτικό μάθημα: Ασκήσεις σελίδες 28 ως και 31, συμπληρώνω ό,τι δεν πρόλαβα!

Ορθογραφία η άσκηση 5, σελίδα 29

Καλες διακοπές!

 


Για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

Κειμενο ανάγνωσης σελίδες 26 και 27

Ασκήσεις σελίδες 26 και 27, ορθογραφία η άσκηση 4

 

Για το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

Κείμενο ανάγνωσης σελίδα 24 (προσπαθώ να παίξω με το γλωσσοδέτης της σελίδας 25)

Ασκήσεις: Γράφω σε μια φράση τι βλέπω στις εικόνες 1 και 2 της σελίδας 25

Ορθογραφία: Η άσκηση 4, σελίδα 25

 

Για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Κείμενο ανάγνωσης: σελίδα 22

Ασκήσεις: σελίδες 22 και 23, ορθογραφία η άσκηση 5

 

Καλή Χρονιά!

Για το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017

Επανάληψη τα συμπλέγματα μέχρι "Οι δύο φίλοι"

Συμπληρώνω όσες ασκήσεις δεν έχω προλάβει.

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15