Εργασίες » Lausanne » 2ème Primaire

Καλές Γιορτές!

Για το Σάββατο 12 Ιανουαρίου

- κείμενο σελίδα 34

- ασκήσεις σελίδα 34, ορθογραφία η άσκηση 3

- μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή μας

 

Για το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

- κείμενο το γράμμα στη σελίδα 32

- κάνω την άσκηση 2 (σελ. 32, Τετράδιο Εργασιών - περίπου 30 λέξεις) στο τετράδιό μου και τη φέρνω στο σχολείο

- μαθαίνω το τραγούδι μας για τη γιορτή!

 

Για το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου

- κείμενο το ποίημα στη σελίδα 30

- τελειώσαμε τις ασκήσεις στις σελίδες 28-29. Για το σπίτι, ασκήσεις σελίδες 30-31 (επαναληπτικές)

- αρχίζω να μαθαίνω το τραγούδι μας για τη γιορτή (Τρίγωνα-Κάλαντα)

 

Για το Σάββατο 24 Νοεμβρίου

- κείμενο στις σελίδες 26-27

- τελειώσαμε τις ασκήσεις στις σελίδες 26-27

- μαθαίνω ορθογραφία τις ημέρες της εβδομάδας (σελ  26 στο Τετράδιο)

 

Για το Σάββατο 17 Νοεμβρίου

- Κείμενο σελίδα 22

- Τελειώσαμε τις ασκήσεις στις σελίδες 22 και 23

- Άσκηση: Χωρίζω σε συλλαβές το όνομά μου και τις λέξεις (κόκκινο, θάλασσα, άλλος, φεγγάρι, πιγκουίνος)

 

Για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου

- Κείμενα σελίδες 20 και 24

- Τελειώσαμε τις ασκήσεις στις σελίδες 20-21 στο σχολείο

- Τελειώνω τις ασκήσεις στις σελίδες 24-25, ορθογραφία η τελευταία άσκηση

 

Καλές Διακοπές !!!

Για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου

- Διαβάζω το ποίημα στη σελίδα 18

- Τελειώνω τις ασκήσεις στις σελίδες 16-17-19

 

Για το Σάββατο 13/10

- Διαβάζω τα κείμενα στις σελίδες 16 και 17

- Μαθαίνω ορθογραφία τα ζώα της άσκησης 2 (σελίδα 15 - Τετράδιο)

 

Για το Σάββατο 6/10

- Διαβάζω τα κείμενα στις σελίδες 14 και 15

- Μαθαίνω ορθογραφία τα χρώματα (σελίδα 12 - Τετράδιο)

 

Για το Σάββατο 29/9

- Διαβάζω τα κείμενα στις σ. 12 και 13 (βιβλίο)

- Μαθαίνω ορθογραφία την άσκηση 3 (τετράδιο ασκήσεων)

 

Για το Σάββατο 22/9

- Διαβάζω τα κείμενα στις σελίδες 10 και 11

- Μαθαίνω ορθογραφία τις λέξεις που έγραψα στο τετράδιο

 

 


Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15