Εργασίες » Lausanne » 5ème et 6ème Primaire

Καλές διακοπές!!!

 

Για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου:

1.Συμπληρώνω την άσκηση 5 στη σελίδα 55,την άσκηση 8 στη σλίδα 57 και την άσκηση 9 τη σελίδα 58

2.Ξαναδιαβάζω τις σελίδες 33,36 και 48

3. Αντιγράφω τη δεύτερη παράγραφο από το κείμενο στη σελίδα 35

 

Για το Σάββατο 13 Οκτωβρίου:

1.Συμπληρώνω την άσκηση 7 στη σελίδα 45 και την άσκηση 8 στη σελίδα 46

2.Διαβάζω τη σελίδα 48

3.Αντιγράφω 1 φορά τον διάλογο στη σελίδα 47

 

Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου:

1.Στέλνω το γράμμα στον φίλο/φίλη μου ,άσκηση 2 στη σελίδα 39

2.Συμπληρώνω την άσκηση 5 στη σελίδα 44

 

Για το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου:

1.Συμπληρώνω την άσκηση 4 στη σελίδα 34 και τις ασκήσεις 4,5 στη σελίδα 37

2.Διαβάζω τις σελίδες 33 και 36

3.Μαθαίνω για ορθογραφία τα ρήματα του χτες-πριν (ανέβηκα  ... κοιμήθηκα) στην σελίδα 36

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

 

Για το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου:

1.Συμπληρώνω τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 26 και τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 28

 

Επίσης , θα χρειαστούμε 2 τετράδια .

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15