Εργασίες » Lausanne » 5ème et 6ème Primaire

Για το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

 

Διαβάζω για το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ και συμπληρώνω τις ασκήσεις του φυλλαδίου.

Γράφω ευχές σε έναν φίλο μου ή μία φίλη μου που έχει γενέθλια όπως τα κείμενα στη σελίδα 88 από το βιβλίο ¨Κλικ στα ελληνικά¨.

 

Για το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου

 

Από το βιβλίο της γραμματικής

Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 292

Διαβάζω και μαθαίνω τους ορθογραφικούς κανόνες που υπογραμμίσαμε και τις εξαιρέσεις (σελ. 293-294).

 

Από το βιβλίο "Κλικ στα ελληνικά"

Άσκηση 3 και 7 (σελ. 84-85)

Οι μαθητές που δεν πρόλαβαν, συμπληρώνουν το ερώτημα 2,3,4 (σελ.143-144)

 

Για το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Άσκηση 4 σελίδα 83:Πήγες ένα ταξίδι για ένα μήνα στην Ελλάδα, για να μάθεις τη γλώσσα. Γράφεις ένα γράμμα στη δασκάλα σου για να της πεις πώς περνάς. Γράφεις για το πρόγραμμα των μαθημάτων, τους Έλληνες και τις δραστηριότητες που κάνεις. (80-100 λέξεις)

Θα ξαναγράψουμε την ίδια ορθογραφία.

 

Για το Σάββατο 20 Ιανουαρίου

Ορθογραφία τα παρακάτω ρήματα στον ενεστώτα και στον στιγμιαίο μέλλοντα

βγαίνω --> θα βγω

πηγαίνω --> θα πάω

βλέπω --> θα δω

περνάω --> θα περάσω

πίνω --> θα πιω

μένω --> θα μείνω

φεύγω --> θα φύγω

γυρίζω --> θα γυρίσω

οργανώνω --> θα οργανώσω

χορεύω --> θα χορέψω

μιλάω -->θα μιλήσω

τραγουδάω --> θα τραγουδήσω

 

Από το βιβλίο ¨Κλικ στα ελληνικά"

Άσκηση 6, σελίδα 76, άσκηση 4 σελίδα 80,

και από τις ασκήσεις επανάληψεις στη σελίδα 85, τις ασκήσεις  4, 5, 6

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15