Εργασίες » Lausanne » 5ème et 6ème Primaire

Για το Σάββατο 23 Ιουνίου

Μαθαίνω πολύ καλά τα λόγια μου για τη γιορτή!

 

Για το Σάββατο 16 Ιουνίου

 

1) Διαβάζω το ποίημα από το φυλλάδιο

2) Γράφω το δικό μου ποίημα (δεν ξεχνώ να βάλω τίτλο!)

3) Μαθαίνω πολύ καλά τα λόγια μου για τη γιορτή.

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15