Εργασίες » Lausanne » 5ème et 6ème Primaire

Για το Σάββατο 30 Ιουνίου

Προαιρετικά

Γράφω ένα γράμμα σε έναν φίλο μου ή μία φίλη μου και του/της λέω τα σχέδιά μου για το καλοκαίρι ( πού θα πάω διακοπές, με ποιους, πώς θα περνάω τον χρόνο μου) και του/της προτείνω να έρθει μαζί μου.

 

 

Για το Σάββατο 23 Ιουνίου

Μαθαίνω πολύ καλά τα λόγια μου για τη γιορτή!

 

Για το Σάββατο 16 Ιουνίου

 

1) Διαβάζω το ποίημα από το φυλλάδιο

2) Γράφω το δικό μου ποίημα (δεν ξεχνώ να βάλω τίτλο!)

3) Μαθαίνω πολύ καλά τα λόγια μου για τη γιορτή.

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15