Εργασίες » Lausanne » 5ème et 6ème Primaire

Ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 221.
Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 232 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.
Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 235Για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Για το Σάββατο 2 Νοεμβρίου

Διαβάζω τις σημειώσεις μου για την περιγραφή κτιρίου.

Βασίζομαι σε αυτές τις σημειώσεις και γράφω την ακόλουθη έκθεση:

«Γράφεις ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα. Παρουσιάζεις ένα σημαντικό κτίριο της περιοχής. Αναφέρεις την τοποθεσία του, το στιλ του, την εξωτερική του εμφάνιση, τους εσωτερικούς του χώρους, τη λειτουργία του και ό,τι άλλο νομίζεις» (150 - 200 λέξεις)

Για το Σάββατο 12 Οκτωβρίου

Γράφω την έκθεση που έχω σημειώσει στο τετράδιό μου:

"Ψάχνεις φίλους στο διαδίκτυο. Γράφεις ένα μήνυμα και μιλάς για την εξωτερική σου εφάνιση, τον χαρακτήρα, την οικογένειά σου και ό,τι άλλο θέλεις". (150 λέξεις)

 

Κάνω την άσκηση 10 στη σελίδα 81.

 

Κάνω τις ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 88.

 

Για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Κάνω την άσκηση 2 στη σελίδα 58 και 59.

 

Κάνω την άσκηση 10 στη σελίδα 64.

 

Διαβάζω την γραμματική στις σελίδες 70 και 71.

 

Κάνω την άσκηση 1 στη σελίδα 73 και την άσκηση 3 στη σελίδα 74.

 

 

Για το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

Κάνω την άσκηση 6 στη σελίδα 41.

 

Διαβάζω την γραμματική στις σελίδες 47,48 και 49.

 

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 51.

 

 

Για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

 

Διαβάζω το κέιμενο στις σελίδες 22 και 23 και κάνω την άσκηση 2.

 

Κάνω την άσκηση 7 στη σελίδα 27.

 

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 37.

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15