Εργασίες » Lausanne » Gymnase 1

Ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 221.
Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 232 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.
Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 235.

Για το Σάββατο 8 Ιουνίου

Διαβάζω τις λεξιλογικές ασκήσεις στις σελίδες 60 , 61 και 63 και μαθαίνω τις λέξεις και την σημασία τους.

 

Διαβάζω τις λεξιλογικές ασκήσεις στη σελίδα 77 (άσκηση 2) και μαθαίνω τις λέξεις και την σημασία τους.

 

Κάνω τις ασκήσεις 3, 4 και 5 στη σελίδα 119.

 

 

Για το Σάββατο 18 Μαϊου

Διαβάζω την δομή της προφορικής εξέτασης σελίδα 382 και 383 και σημειώνω τις απορίες μου.

 

Διαβάζω το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τις εκθέσεις και σημειώνω τις απορίες μου.

 

Κάνω τις δύο εκθέσεις απο τo βιβλίο σελίδα 381. (55 λεπτά)

 

Ώρα για ακουστικά: Κάνω όσα περισσότερα μπορώ για εξάσκηση.

 

- σελίδα 318 άσκηση 1

- σελίδα 324 άσκηση 1

- σελίδα 332 άσκηση 4

- σελίδα 353 άσκηση 1 και άσκηση 2

- σελίδα 368 άσκηση 4

 

 

Για το Σάββατο 11 Μαϊου

Διαβάζω την δομή της προφορικής εξέτασης σελίδα 382 και 383 και σημειώνω τις απορίες μου.

 

Διαβάζω το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τις εκθέσεις και σημειώνω τις απορίες μου.

 

Κάνω το τεστ γραπτού λόγου σελίδα 377 μέχρι 379. (40 λεπτά)

 

Κάνω τις δύο εκθέσεις απο τα φυλλάδια που πήρα. (55 λεπτά)

 

Ώρα για ακουστικά: Κάνω όσα περισσότερα μπορώ για εξάσκηση.

 

- σελίδα 318 άσκηση 1

- σελίδα 324 άσκηση 1

- σελίδα 332 άσκηση 4

- σελίδα 353 άσκηση 1 και άσκηση 2

- σελίδα 368 άσκηση 4

 

 

Για το Σάββατο 4 Μαϊου

Διαβάζω την γραμματική στη σελίδα 363 και τις σημειώσεις απο το τετράδιό μου πριν προχωρήσω στις επόμενες ασκήσεις.

 

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 364.

 

Διαβάζω πολύ προσεκτικά τους πλαγιότιτλους στην άσκηση 1 σελίδα 370 πριν προχωρήσω στην έκθεσή μου.

 

Κάνω την έκθεση (άσκηση 4) στη σελίδα 371. Αφιερώνω μόνο 25 λεπτά.

 

Ώρα για επανάληψη: κάνω τις ασκήσεις σελίδα 373 και 376.

 

Καλό Πάσχα και καλή ξεκούραση!!!

 

Για το Σάββατο 13 Απριλίου

Διαβάζω την γραμματική στη σελίδα 350 και τις σημειώσεις απο το τετράδιό μου πριν προχωρήσω στις επόμενες ασκήσεις.

 

Κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 351

 

Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 352.

 

Κάνω τις λεξιλογικές ασκήσεις:

- άσκηση 7 σελίδα 358.

- άσκηση 8 σελίδα 359 (σε ένα φύλλο χαρτί).

 

 

Για το Σάββατο 6 Απριλίου

Άσκηση 1 και άσκηση 2 στις σελίδες 338 και 339.

 

Κάνω την άσκηση 8 στη σελίδα 344.

 

Κάνω την άσκηση 10 στη σελίδα 345.

 

Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 349 και απαντάω στις ερωτήσεις στο τετράδιό μου.

 

Για το Σάββατο 30 Μαρτίου

Άσκηση 8 στη σελίδα 323.

 

Διαβάζω πολύ καλά τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 327 και τις σημειώσεις στο τετράδιό μου πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Άσκηση 1 σελίδα 328 και άσκηση 2 σελίδα 329.

 

 

Για το Σάββατο 16 Μαρτίου

Άσκησεις 1 και 2 στις σελίδες 302 και 303.

 

Άσκηση 8 στη σελίδα 309.

 

Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στις σελίδες 314 και 315 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Άσκηση 2 σελίδα 316 και άσκηση 3 σελίδα 317.

 

Όσοι μαθητές θα παρευρεθούν στη γιορτή, να μάθουν τα ποιήματα που θα λάβουν μέσω email.

 

Για το Σάββατο 9 Μαρτίου

Άσκηση 9 σελίδα 287.

 

Διαβάζω και μαθαινω το λεξιλόγιο στη σελίδα 282.

 

Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 291 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Ασκήση 3 σελίδα 292 και άσκηση 5 σελίδα 293.

 

Ασκηση 3 σελίδα 295.

 

Για το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου

Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 260 και κάνω την άσκηση 2.

 

Άσκηση 15 σελίδα 270.

 

Διαβάζω τη γραμματική στη σελίδα 276 - 277 πριν προχωρήσω στις επόμενες ασκήσεις.

 

Άσκηση 1 σελίδα 278 και ασκήσεις 4 και 5 σελίδα 279.

 

Για το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου


Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 244 και 245 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Ασκήσεις 5, 6 και 7 σελίδα 247.

 

Άσκηση 3 σελίδα 249.

 

Για το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου


Ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 221.

 

Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 232 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 235.

 

Για το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

Ασκήσεις 5 και 6 στη σελίδα 209.

Ολοκληρώνω την άσκηση 2 στη σελίδα 218.

 

Για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου

Ασκήσεις 5,6,7 στις σελίδες 201-202.

Οι μαθητές που δεν τελείωσαν το άρθρο (άσκηση 3, σελίδα 215) το ολοκληρώνουν στο σπίτι.

Προαιρετικά: Ασκήσεις 2 και 3 στη σελίδα 199.

 

Ορθογραφία τα παρακάτω ρήματα

 

λέω --> είπα

πίνω --> ήπια

παίρνω -->πήρα

μπαίνω -->μπήκα

πηγαίνω--> πήγα

έρχομαι -->ήρθα

βρίσκω -->βρήκα

βλέπω -->είδα

μένω -->έμεινα

 

Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου


Ασκήσεις 1 και 2 στις σελίδες 176-177

Ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 178

Άσκηση 6 στη σελίδα 196

 

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15