Εργασίες » Lausanne » Gymnase 1

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά!!!

 

Για το Σάββατο 5 Ιανουαρίου

 

Κατανόηση προφορικού λόγου (προαιρετικά) : Άσκηση 1 στη σελίδα 161 και άσκηση 4 στη σελίδα 170.

Παραγωγή γραπτού λόγου : Άσκηση 4 στη σελίδα 173. Παίρνω ιδέες από το φυλλάδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω αρκετές λέξεις από το λεξιλόγιο του κεφαλαίου.

Κατανόηση γραπτού λόγου : Φυλλάδια εργασιών.

 

Επανάληψη

Ασκήσεις στις σελίδες 135 και 138 (προαιρετικά, αλλά καλό είναι να τις κάνετε).

Διαβάζω και μαθαίνω τα σχεδιαγράμματα εκθέσεων από τις σελίδες 55, 93, 133, 173.

Ορθογραφία τα σχεδιαγράμματα εκθέσεων.


 

 

Για το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

Ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή τις παρακάτω λέξεις : ο πλατύς, η πλατιά, το πλατύ, ο φαρδύς, η φαρδιά, το φαρδύ, ο μακρύς, η μακριά, το μακρύ, ο βαρύς, η βαριά, το βαρύ, ο παχύς, η παχιά, το παχύ.

 

Ασκήσεις 5,6,7, στις σελίδες 159-160. Ψάχνω και βρίσκω στο λεξικό τις λέξεις που δεν γνωρίζω τη σημασία τους και τις σημειώνω στο τετράδιό μου.

 

 

Για το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου

Ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 140-141

Λεξιλογικές ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 142

 

Για το Σάββατο 24 Νοεμβρίου

 

- Διαβάζω το άρθρο στη σελίδα 132 και στη συνέχεια κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 133 (κάνω πρώτα το σχεδιάγραμμα).

- Κλίνω τα παρακάτω ρήματα, σύμφωνα με τον πίνακα παθητικής φωνής στη σελίδα 112: δυσκολεύομαι (Α΄συζυγία), αναρωτιέμαι (Β΄συζυγία, α΄τάξη), ασχολούμαι ( Β΄ συζυγία, β΄ τάξη).

Προσοχή!!! Στο εμείς και στο εσείς ΠΑΝΤΑ βάζω -ε !!

 

Για το Σάββατο 17 Νοεμβρίου

Διαβάζω την κλίση των ρημάτων παθητικής φωνής Α΄ και Β΄συζυγίας στη σελίδα 112

και κλίνω τα παρακάτω ρήματα : συμβουλεύομαι (Α΄συζυγία), συναντιέμαι (Β΄συζυγία, α΄τάξη), προπονούμαι ( Β΄ συζυγία, β΄ τάξη).

Προσοχή!!! Στο εμείς και στο εσείς ΠΑΝΤΑ βάζω -ε !!

 

Άσκηση 5 στη σελίδα 114

 

Ορθογραφία τις παρακάτω λέξεις : ανησυχία, επικίνδυνος, ωφέλιμος, δραστηριότητα, εφηβεία

 

 

Για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου

 

Άσκηση 1 στη σελίδα 96-97.

Λεξιλογικές ασκήσεις 1,2,3 στη σελίδα 100.

 

Προαιρετικά

Αντιγράφω στο τετράδιό μου την τελευταία παράγραφο του κειμένου της σελίδας 97.

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15