Εργασίες » Lausanne » Gymnase 1

Για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου

Άσκηση 3 στη σελίδα 78.

Ασκήσεις 9 και 10 στις σελίδες 80-81.

Διαβάζω το άρθρο της σελίδας 92 και στη συνέχεια κάνω την άσκηση 4 στη σελίδα 93. Προσπαθώ να ακολουθήσω το σχεδιάγραμμά μου, να τηρήσω τον αριθμό των λέξεων και να χρησιμοποιήσω πολλά επίθετα και λέξεις της ενότητας αυτής.

 

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ !

 

Για το Σάββατο 13 Οκτωβρίου

- Άσκηση 10, σελίδα 64.

- Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 69 και υπογραμμίζω με κόκκινο τα ρήματα, με μπλε τα ουσιαστικά και με πράσινο τα επίθετα.

Στη συνέχεια απαντάω στις και ερωτήσεις του κειμένου.

 

Προαιρετικά :

Αντιγράφω στο τετράδιό μου τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (σελ. 69).

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15