Εργασίες » Lausanne » Gymnase 1

Ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 221.
Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 232 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.
Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 235.

Για το Σάββατο 9 Μαρτίου

Άσκηση 9 σελίδα 287.

 

Διαβάζω και μαθαινω το λεξιλόγιο στη σελίδα 282.

 

Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 291 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Ασκήση 3 σελίδα 292 και άσκηση 5 σελίδα 293.

 

Ασκηση 3 σελίδα 295.

 

Για το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου

Διαβάζω το κείμενο στη σελίδα 260 και κάνω την άσκηση 2.

 

Άσκηση 15 σελίδα 270.

 

Διαβάζω τη γραμματική στη σελίδα 276 - 277 πριν προχωρήσω στις επόμενες ασκήσεις.

 

Άσκηση 1 σελίδα 278 και ασκήσεις 4 και 5 σελίδα 279.

 

Για το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου


Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 244 και 245 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Ασκήσεις 5, 6 και 7 σελίδα 247.

 

Άσκηση 3 σελίδα 249.

 

Για το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου


Ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 221.

 

Διαβάζω τη γραμματική για να τη θυμηθώ στη σελίδα 232 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.

 

Ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 235.

 

Για το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου

Ασκήσεις 5 και 6 στη σελίδα 209.

Ολοκληρώνω την άσκηση 2 στη σελίδα 218.

 

Για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου

Ασκήσεις 5,6,7 στις σελίδες 201-202.

Οι μαθητές που δεν τελείωσαν το άρθρο (άσκηση 3, σελίδα 215) το ολοκληρώνουν στο σπίτι.

Προαιρετικά: Ασκήσεις 2 και 3 στη σελίδα 199.

 

Ορθογραφία τα παρακάτω ρήματα

 

λέω --> είπα

πίνω --> ήπια

παίρνω -->πήρα

μπαίνω -->μπήκα

πηγαίνω--> πήγα

έρχομαι -->ήρθα

βρίσκω -->βρήκα

βλέπω -->είδα

μένω -->έμεινα

 

Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου


Ασκήσεις 1 και 2 στις σελίδες 176-177

Ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 178

Άσκηση 6 στη σελίδα 196

 

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15