Εργασίες » Lausanne » Gymnase 1

για το Σάββατο 6 Μαίου

1. σελ.245/ασκ. 6

2. σελ. 259/ ασκ. 21: γραπτά - διάλογος

3. σελ, 260/ ασκ. 23: Σκέφτομαι και γράφω


 

Καλό Πάσχα!

Μέχρι το Σάββατο 29 Απριλίου θα πρέπει να έχουν γίνει οι παρακάτω εργασίες:

 

Κατανόηση Κειμένου

Γραπτή Έκφραση

Αυτοκίνητο – ΜΜΜ

σελ. 169/ασκ.1

σελ. 182/ ασκ/11

σελ. 189/ ασκ.18

Τέχνες

σελ. 192-193/ασκ.1

σελ.203/ασκ.8

Υγεία

σελ.219/ασκ.1

σελ. 228/ασκ.8

σελ. 224/ασκ.5 ή σελ. 237/ασκ.16

 

 

Για το Σάββατο 8 Απριλίου

1.σελ. 169: κέιμενο και ερωτήσεις

2.σελ. 182: κείμενο και ερωτήσεις

3. σελ. 189/ ασκ.18 (ιδέες υπάρχουν στα 2 κείμενα), ασκ.19

 

Για το Σάββατο 1η Απριλίου

1. σελ. 160/ασκ,9

2. σελ . 162-164/ ασκ. 10, 11, 12

 

Για το Σάββατο 25 Μαρτίου

1. Έκθεση "Τι σημανει για μένα να ζω σε μια ελεύθερη χώρα"

2. σελ. 147/ ακ.16

3. σελ. 151-154/ασκ. 1-4

 

Για το Σάββατο 11 Μαρτίου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εγγραφές για τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας είναι ανοιχτές μέχρι τις 19 Μαρτίου!

http://www.ecolegrecque.ch/index.webman?section=sections&type=categories&cid=20&lang=gr

1. γράφω στο τετράδιο " Τα 10 χαρακτηριστικά του κακού δασκάλου": Βασίζομαι στο κείμενο του βιβλίου σελ. 134

2. Διαβάζω το κέιμενο στη σελίδα 137 και απαντώ στις ερωτήσεις της σελ. 139/ ασκ. 7

 

Για το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

1. Βιβλίο σελ. 137 κείμενο,  ασκ. 7 σελ.138 γραπτά

2. σελ. 141-143/ ασκ. 8,9,10

 

Για το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

σελ. 129/άσκηση 9


Για το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

Βιβλίο: επανάληψη / σελ. 121-128

 

Καλή χρονιά!

Για το Σάββατο 18 Ιανουαρίου

1. βιβλίο σελ. 94-95/ ασκ. 12,13

2. σελ.99-100 : διαβάζω το κείμενο και απαντώ στο τετράδιο μου στις ερωτήσεις της άσκησης 19

 

Για το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Λόγω πολλών απουσιών το προηγούμενο Σάββατο οι εργασίες παραμένουν οι ίδιες καιπροστίθεται το "Σκέφτομαι και γράφω" σλ. 77/18

 

Για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου

1. σελ 75-76/ κατανόηση κειμένου Απαντώ στις ερωτήσεις 16.1,2,3 στο τετράδιο

2. σελ. 77/ασκ.17

3. σελ. 78/ ασκ.21

 

Για το Σάββατο 19 Νοεμβρίου

1. βιβλίο σελ. 69-71/ ασκήσεις 8-11

Για το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

1. βιβλίο σελ. 65/ασκ. 4

2. σελ. 68/ ασκ.7


Για το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

1. σελ. 65-67/ ασκ. 4-6

2. Επανάληψη λεξιλόγιο του Μαθήματος 2 (Πίνακες)

Καλές διακοπές!


Για το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

'"Περιπέτεια με την τηλεόραση" / Ανάγνωση και Ερωτήσεις κατανόησης

 

Για το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

1. σελ.52/ ασκ.8

2. σελ.54-55/ ασκ. 10

3. σελ.56/ ασκ.11

Για το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

"Ο Θωμάς"

1. Γράφω μία περίληψη του κειμένου ως τη σελίδα 72 "πήγαν στ'αποδυτήρια" (περίπου 100 λέξεις)

2. Εξηγώ με δικά μου λόγια το απόσπασμα (σελ. 71) "η συμμετοχή μετράει... αλλά και να κερδίσει"

 

Για το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

1. Απαντάω σε 2-3 σειρές σε 3 από τις 5 ερωτήσεις της συνέντευξης από τον Θωμά (στο τετράδιο)

2. Βιβλίο σελ. 36-38 να συμπληρωθούν οι ασκήσεις εάν δεν είναι συμπληρωμένες

3. σ. 48/ασκ.3,4

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15