Εργασίες » Γενεύη » Ξενόγλωσσο

Για την Τετάρτη 19 Ιουνίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Επανάληψη τα πρόσωπα:
εγώ
εσύ
αυτός
αυτή
αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά
- Επανάληψη το ρ. "έχω":
Εγώ έχω
Εσύ έχεις
αυτός έχει
αυτή έχει
αυτό έχει
εμείς έχουμε
εσείς έχετε
αυτοί έχουν
αυτές έχουν
αυτά έχουν

- Ολοκληρώνω το φυλλάδιο των ασκήσεων για το γράμμα Θ,θ.
- Μαθαίνω τις λέξεις που έχουμε γράψει στο τετράδιό μας.

Παίζω:

http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-th%20(CD)/index.html

 

Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Κάνω επανάληψη τον Μέλλοντα στη σελίδα 21.
- Διαβάζω τον Μέλλοντα στη σελίδα 27 πρίν προχωρήσω στις επόμενες ασκήσεις.
- Κάνω τις ασκήσεις 9 και 11 στη σελίδα 28.

 

Για την Τετάρτη 12 Ιουνίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Μαθαίνω πολύ καλά τα πρόσωπα:
εγώ
εσύ
αυτός
αυτή
αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά
- Μαθαίνω πολύ καλά το ρ. "έχω":
Εγώ έχω
Εσύ έχεις
αυτός έχει
αυτή έχει
αυτό έχει
εμείς έχουμε
εσείς έχετε
αυτοί έχουν
αυτές έχουν
αυτά έχουν


Παίζω:
Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Κάνω επανάληψη τον Μέλλοντα στη σελίδα 21.
- Κάνω επανάληψη το λεξιλόγιο απο το κείμενο στη σελίδα 24.
- Κάνω την άσκηση 8 στη σελίδα 27.

 

Για την Τετάρτη 5 Ιουνίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Μαθαίνω πολύ καλά τα πρόσωπα:
εγώ
εσύ
αυτός
αυτή
αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά
- Μαθαίνω πολύ καλά το ρ. "έχω":
Εγώ έχω
Εσύ έχεις
αυτός έχει
αυτή έχει
αυτό έχει
εμείς έχουμε
εσείς έχετε
αυτοί έχουν
αυτές έχουν
αυτά έχουν


Παίζω:
Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο το κείμενο στη σελίδα 24.
- Κάνω την άσκηση 1 στη σελίδα 24.
- Κάνω την άσκηση 5 στη σελίδα 26.

 

 

Αγαπητοί γονείς,

Στις 22/5 το σχολείο μας δεν θα λειτουργήσει λόγω των εξετάσεων ελληνομάθειας, στις οποίες θα συμμετέχουμε ως εξεταστές. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ορθόδοξο Κέντρο του Chambésy.

Για την Τετάρτη 29 Μαϊου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Μαθαίνω πολύ καλά τα πρόσωπα:
εγώ
εσύ
αυτός
αυτή
αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά
- Μαθαίνω πολύ καλά το ρ. "έχω":
Εγώ έχω
Εσύ έχεις
αυτός έχει
αυτή έχει
αυτό έχει
εμείς έχουμε
εσείς έχετε
αυτοί έχουν
αυτές έχουν
αυτά έχουν

Ορθογραφία: Γλυκιά ζύμη.


Παίζω:
http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-z%20(CD)/index.html
Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Επανάληψη τα ρήματα σελίδα 15 (πάω, ακούω και λέω).
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τις ασκήσεις στη σελίδα 19. (έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις).
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τις ασκήσεις στη σελίδα 20.
- Κάνω την άσκηση 8 στη σελίδα 21.
- Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά τον Μέλλοντα στη σελίδα 21.

 

Για την Τετάρτη 15 Μαϊου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Διαβάζω τις ασκήσεις του φυλλαδίου που κάναμε στη τάξη για το γράμμα Ε.ε και μαθαίνω τις άγνωστες λέξεις.
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τις σημειώσεις στο τετράδιό μου.
- Μαθαίνω πολύ καλά τα πρόσωπα:
εγώ
εσύ
αυτός
αυτή
αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί
αυτές
αυτά

Ορθογραφία: Πέτα.


Παίζω:
http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-e%20(CD)/index.html
Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Μαθαίνω να κλίνω τα ρήματα σελίδα 15 (πάω, ακούω και λέω).
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τις ασκήσεις στη σελίδα 16. (έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις).
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο το κείμενο σελίδα 18.
- Κάνω την άσκηση 1 σελίδα 18, αφού πρώτα διαβάσω το κείμενο.

Για την Τετάρτη 8 Μαϊου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Ολοκληρώνω τις ασκήσεις του φυλλαδίου.
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τις σημειώσεις στο τετράδιό μου.
- Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Γ,γ.
Ορθογραφία: Ένα δώρο.
Παίζω:
http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-d%20(CD)/index.html
Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Επανάληψη το λεξιλόγιο απο το κείμενο σελίδα 12 (έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις).
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τις ασκήσεις 6 και 7 στη σελίδα 14 (έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις).
- Κάνω την άσκηση 8 στη σελίδα 15.

 

Για την Τετάρτη 1 Μαϊου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο το φυλλάδιο των ασκήσεων (έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις).
- Κάνω την άσκηση 8 στο φυλλάδιο ασκήσεων.
- Κάνω το φυλλάδιο αντιγραφής του γράμματος Γ,γ.
Ορθογραφία: Το παγόνι.
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=zWjwCGnFiuE


Παίζω:
http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parastasi-g%20(CD)/index.html
Σημείωση: Όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Επανάληψη η κλίση των ρημάτων στη σελίδα 9 (Β'Τεύχος) : οδηγώ, έρχομαι, κοιμάμαι, τρώω, μπορώ, ευχαριστώ, καλώ, ζω, συμφωνώ.
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο το κείμενο στη σελίδα 12 και απο τις ασκήσεις στη σελίδα 13 (έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις).
- Κάνω την άσκηση 1 στη σελίδα 12 και τις ασκήσεις 3 και 4 στη σελίδα 13.

 

Καλό Πάσχα και καλή ξεκούραση!!!

 


Για την Τετάρτη 10 Απριλίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Διαβάζω τις ασκήσεις του φυλλαδίου που κάναμε στη τάξη για το γράμμα Β,β.
- Ξαναθυμάμαι το φυλλάδιο της αντιγραφής του γράμματος Β,β που κάναμε στη τάξη.
- Μαθαίνω το λεξιλόγιο απο τα φυλλάδια που κάναμε. Έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις λέξεις.
- Βλέπω το βίντεο "ένα γράμμα μία ιστορία" που ακολουθεί:
https://www.youtube.com/watch?v=fvpmjazTkNY
- Παίζω:
http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-synnefo-b%20(CD)/index.html
Σημείωση: Απο το επόμενο μάθημα όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Μαθαίνω να κλίνω τα ρήματα στη σελίδα 9 (Β'Τεύχος) : οδηγώ, έρχομαι, κοιμάμαι, τρώω.
- Κλίνω στο τετράδιό μου τα ρήματα : μπορώ, ευχαριστώ, καλώ, ζω, συμφωνώ.
- Κάνω τις ασκήσεις 10 και 11 στη σελίδα 10.

 

 

Για την Τετάρτη 3 Απριλίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη προφορικά όλη την αλφαβήτα.
- Διαβάζω τις ασκήσεις του φυλλαδίου που κάναμε στη τάξη.
- Ξαναθυμάμαι το φυλλάδιο της αντιγραφής του γράμματος Α,α που κάναμε στη τάξη.
- Βλέπω το βίντεο "ένα γράμμα μία ιστορία" που ακολουθεί:
https://www.youtube.com/watch?v=d60yvZ0FU5s
- Παίζω:
http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-a%20(CD)/index.html
Σημείωση: Απο το επόμενο μάθημα όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

 

2ογκρουπ:

- Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά το λεξιλόγιο απο τις ασκήσεις στη σελίδα 189 (έχουμε σημειώσει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις άγνωστες λέξεις) - Α' ΤΕΥΧΟΣ
- Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά το λεξιλόγιο στη σελίδα 6 (Β' ΤΕΥΧΟΣ) και στη σελίδα 7 απο τις ασκήσεις που κάναμε στη τάξη.
- Κάνω τις ασκήσεις 6 και 7 στη σελίδα 8 και την άσκηση 8 στη σελίδα 9.

 

 

Για την Τετάρτη 27 Μαρτίου

1ογκρουπ:

- Μαθαίνω τα γράμματα απο το Τ μέχρι το Ω (κεφαλαία και μικρά) και να τα γράφω και να τα προφέρω.
-  Κάνω αντιγραφή 5 φορές το κάθε γράμμα στο τετράδιό μου.
- Θυμάμαι τους διαλόγους που κάναμε στη τάξη:
"Γειά σου.", "Τι κάνεις;" "Καλά είμαι εσύ;" "Τι έκανες το σαββατοκύριακό;" ," Πόσο χρονών είσαι;" , "Που μένεις;", "Ποιος είναι ο φίλος σου;".
Σημείωση: Απο το επόμενο μάθημα όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

2ογκρουπ:

- Επανάληψη πολύ καλά το λεξιλόγιο σελίδα 178, 179, 180 και 185. Έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις άγνωστες λέξεις.
- Μαθαίνω πολύ καλά το καινούργιο λεξιλόγιο στη σελίδα 187 και όλες τις λέξεις που γράψαμε στην άσκηση 2 στη σελίδα 187.
- Κάνω τις ασκήσεις 3, 4 και 5 στη σελίδα 189 και σημειώνω τις άγνωστες λέξεις για να τις εξηγήσουμε στο μάθημα.
Σημείωση: Απο το επόμενο μάθημα όλοι οι μαθητές να φέρουν μαζί τους ΚΑΙ το τεύχος Β' του βιβλίου που τους έδωσα στο μάθημα.

 

Για την Τετάρτη 20 Μαρτίου

1ογκρουπ:

- Μαθαίνω τα γράμματα απο το Κ μέχρι το Σ (κεφαλαία και μικρά) και να τα γράφω και να τα προφέρω.
-  Κάνω αντιγραφή 5 φορές το κάθε γράμμα στο τετράδιό μου.
- Θυμάμαι τους διαλόγους που κάναμε στη τάξη:
"Γειά σου.", "Τι κάνεις;" "Καλά είμαι εσύ;" "Τι έκανες το σαββατοκύριακό;" ," Πόσο χρονών είσαι;" , "Που μένεις;", "Ποιος είναι ο φίλος σου;".
Σημείωση: Απο το επόμενο μάθημα όλοι οι μαθητές να έχουν ένα τετράδιο Α4 μαζί τους, μολύβια και γόμες.

2ογκρουπ:

- Επανάληψη πολύ καλά το λεξιλόγιο σελίδα 178, 179 και 180. Έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις άγνωστες λέξεις.
- Επανάληψη τον συγκριτικό βαθμό σελίδες 182 και 183.
- Μαθαίνω πολύ καλά το καινούργιο λεξιλόγιο στη σελίδα 185 πριν κάνω τις ασκήσεις που ακολουθούν.
- Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις ασκήσεις 1 και 2 σελίδα 185, να τις ολοκληρώσουν.
- Κάνω τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 187 και σημειώνω τις άγνωστες λέξεις για να τις εξηγήσουμε στο μάθημα.
Σημείωση: Απο το επόμενο μάθημα όλοι οι μαθητές να φέρουν μαζί τους ΚΑΙ το τεύχος Β' του βιβλίου που τους έδωσα στο μάθημα.

Για την Τετάρτη 13 Μαρτίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη τα γράμματα Α μέχρι Ι (κεφαλαία και μικρά) και να τα γράφω και να τα προφέρω.
- Όσοι δεν ολοκλήρωσαν την αντιγραφή (5 φορές το κάθε γράμμα στο τετράδιό μου), να την ολοκληρώσουν.
- Θυμάμαι τους διαλόγους που κάναμε στη τάξη:
"Γειά σου.", "Τι κάνεις;" "Καλά είμαι εσύ;" "Τι έκανες το σαββατοκύριακό;"

2ογκρουπ:

- Επανάληψη πολύ καλά το λεξιλόγιο σελίδα 178, 179 και 180. Έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις άγνωστες λέξεις.
- Επανάληψη τον συγκριτικό βαθμό στη σελίδα 182 άσκηση 9 και άσκηση 10 και στη σελίδα 183 άσκηση 11 πριν προχωρήσω στην επόμενη άσκηση.
- Όσοι δεν ολοκλήρωσαν την άσκηση 12 σελίδα 183, να την ολοκληρώσουν.

Μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή:

Να 'τανε το 21:

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα

να 'τανε το 21 να 'ρθει μια στιγμή

 

Να περνάω καβαλάρης στο πλατύ τ' αλώνι

και με τον Κολοκοτρώνη να 'πινα κρασί

 

Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα

και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά

και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα

μια ομορφούλα αγκαλιά

 

Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα

να 'τανε το 21 να 'ρθει μια βραδιά

 

Για την Τετάρτη 6 Μαρτίου

1ογκρουπ:

- Μαθαίνω τα γράμματα Α μέχρι Ι (κεφαλαία και μικρά) και να τα γράφω και να τα προφέρω.
- Αντιγραφή 5 φορές το κάθε γράμμα στο τετράδιό μου.
- Θυμάμαι τους διαλόγους που κάναμε στη τάξη:
"Γειά σου.", "Τι κάνεις;" "Καλά είμαι εσύ;" "Τι έκανες το σαββατοκύριακό;"

2ογκρουπ:

- Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά το λεξιλόγιο σελίδα 178, 179 και 180. Έχουμε γράψει τη σημασία των λέξεων δίπλα απο τις άγνωστες λέξεις.
- Διαβάζω και θυμάμαι το συγκριτικό βαθμό στη σελίδα 182 άσκηση 9 και άσκηση 10 και στη σελίδα 183 άσκηση 11 πριν προχωρήσω στην επόμενη άσκηση.
- Κάνω την άσκηση 12 σελίδα 183.

 

Προαιρετικά: Διαδραστικά παιχνίδια

- http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-magiko-molyvi%20(CD)/html5.html
- http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/quiz/q-a-lang-syn-ant%20(Web)/index.html

 

Για την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου

1ογκρουπ:

- Επανάληψη τις κάρτες σελίδα 68 και σελίδα 69 προσπαθώντας να θυμηθώ πού βρίσκονται οι προσωπικές πληροφορίες του αποστολέα και πού του παραλήπτη και τι είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε για τον καθένα.

- Επανάληψη την κλίση του ρήματος «μένω» σελίδα 70.

- Επανάληψη τα τρία γένη ο/η/το (πότε χρησιμοποιούμε το καθένα).

- Διαβάζω πολλές φορές και καταλαβαίνω τις ασκήσεις 13 και 15 σελίδα 72.

2ογκρουπ:

- Επανάληψη την κλίση του ρήματος «μένω» σελίδα 70 και των ρημάτων (ανεβαίνω, κατεβαίνω, τρέχω, παίζω).

- Επανάληψη τα τρία γένη ο/η/το (πότε χρησιμοποιούμε το καθένα).

- Μαθαίνω πολύ καλά την κλίση του ρήματος «μιλώ- μιλάω» σελίδα 77.

- Όσοι δεν ολοκλήρωσαν την αντιγραφή των ρημάτων «κουνάω» και «μιλάω» στο τετράδιό τους, να την ολοκληρώσουν.

- Διαβάζω πολύ καλά τα επίθετα και τα επιρρήματα σελίδα 175 από τις ασκήσεις 9 και 10 πριν προχωρήσω στις επόμενες ασκήσεις.

- Κάνω τις ασκήσεις 12 και 13 σελίδα 176.

- Διαβάζω πολλές φορές το κείμενο σελίδα 178 προσπαθώντας να το κατανοήσω.

Προαιρετικά: Διαδραστικά παιχνίδια

-  http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/games/grammatakia-parea-a%20(CD)/index.html

-  http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/quiz/q-a-lang-rima-eimai%20(Web)/index.html

-  http://users.sch.gr/pkotsis/2/a-taxi/glossa/quiz/q-a-lang-syn-ant%20(Web)/index.html

Για την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου

1ο γκρουπ:

- Μαθαίνω πολύ καλά να κλίνω το ρήμα "μένω":

εγώ μένω

εσύ μένεις

αυτός/αυτή/αυτό μένει

εμείς μένουμε

εσείς μένετε

αυτοί/αυτές/αυτά μένουν

- Μαθαίνω πολύ καλά τα τρία γένη και πότε χρησιμοποιούμε το καθένα (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο): ο/η/το σελίδα 71.

- Κάνω τη δεύτερη κάρτα στη σελίδα 69 άσκηση 8.

2ο γκρουπ:

- Μαθαίνω πολύ καλά να κλίνω το ρήμα "μένω", "ανεβαίνω", "κατεβαίνω", "τρέχω", "παίζω".

- Όσοι δεν ολοκλήρωσαν στο τετράδιο τους την κλίση των ρηματών, να την ολοκληρώσουν.

- Θυμάμαι πότε χρησιμοποιώ τα τρία γένη ο/η/το σελίδα 71.

- Διαβάζω πολλές φορές τους διαλόγους στη σελίδα 172.

- Κάνω τις ασκήσεις 6 και 7 στη σελίδα 174.

Για την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου

Επανάληψη

- τους αριθμούς μέχρι το 10

- την κλίση του ρήματος ¨είμαι¨

Εγώ είμαι

Εσύ είσαι

Αυτός είναι

Αυτή είναι

Αυτό είναι

Εμείς είμαστε

Εσείς είστε

Αυτοί είναι

Αυτές είναι

Αυτά είναι

 

Για την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου

Διαβάζω πολλές φορές τους διαλόγους στη σελίδα 66.

Μαθαίνω τα χρώματα στη σελίδα 37 : άσπρο, κόκκινο, κίντρινο, καφέ, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε.

Γράφω στο τετράδιό μου 2 φορές την κλίση του ρήματος ¨είμαι¨.

 

Για την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου

Γράφω στο τετράδιό μου 2 φορές τους αριθμούς από το ένα ως το δέκα (σελίδα 67) και τους μαθαίνω καλά, γιατί θα γράψουμε ορθογραφία.

Μαθαίνω καλά την κλίση του ρήματος ¨είμαι¨ στον ενικό αριθμό:

Εγώ είμαι

Εσύ είσαι

Αυτός είναι

Αυτή είναι

Αυτό είναι

 

Για την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου

Άσκηση 5 στη σελίδα 59

Άσκηση 7 στη σελίδα 60

 

Για την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου

Μαθαίνω τις παρακάτω λέξεις : κασετίνα, ξύστρα, χάρακας, μολύβι, σβήστρα (σελίδα 33), πάνω, κάτω.

Διαβάζω τους διαλόγους της σελίδας 57 του βιβλίου και κάνω την άσκηση 27.

Διαβάζω τους διαλόγους της σελίδας 58 πολλές φορές.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2019/2020 άρχισαν!

 

Αρχή σχολικής χρονιάς 2017-2018!
Ελπίζουμε να περάσατε, και να περνάτε ακόμα, όμορφες και χαρούμενες διακοπές.
Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και η σχολική χρονιά αρχίζει σύντομα, σας ενημερώνουμε ότι:
Στη Λωζάννη: Ο αγιασμός θα γίνει το Σάββατο 26 Αυγούστου, στις 10:30, στο χώρο του σχολείου μας (Etablissement Secondaire du Belvédère. chemin des Croix-Rouges 24). Την ημέρα εκείνη δεν θα γίνουν μαθήματα. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου.
Στη Γενεύη: Ο αγιασμός θα γίνει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στους χώρους του Ορθόδοξου Κέντρου στο Chambésy (chemin des Cornillons 12, 1292 Chambésy). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στους γνωστούς χώρους του EIG (rte de Chêne 62, 1208 Genève