Εργασίες » Lausanne » Grec Langue Étrangère

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

Για το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

1.Συμπληρώνω τις ασκήσεις 2,3 και 4 σελ.11 από τις φωτοτυπίες

 

Για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

1.Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία το ρήμα <είμαι> στη σελίδα 20

2.Συμπληρώνω την άσκηση 2.2 στη σελίδα 22


 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15