Εργασίες » Lausanne » 4ème Primaire

Καλές Διακοπές!

Για το Σάββατο 3 Μαρτίου

Κείμενο σελίδα 391, ορθογραφία "Ο Ηρακλής... ...αγώνα δρόμου"

Ασκήσεις 1 ως και 4, σελίδες 392-394

 

Για το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

Κείμενο σελ. 384, ορθογραφία "Σύμφωνα με το μύθο.. ...στη γη"

Ασκήσεις: 3 και 4, σελ. 386-387

 

Για το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου

Κείμενο, σελίδα 379 - Ορθογραφία η τελευταία παράγραφος

Ασκήσεις 2 μέχρι και 6, σελ 374-376

 

Για το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

Κείμενο, σελίδα 371 - Ορθογραφία η πρώτη παράγραφος

Ασκήσεις 6 μέχρι και 10, σελ 382-383

 

Για το Σάββατο 27 Ιανουαρίου

Ασκήσεις 23 έως και 26, σελ. 364-366

Μαθαίνω ορθογραφία τον Αόριστο των ρημάτων της άσκησης 1, σελ 366

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Για το Σάββατο 20/1

Ασκήσεις 4 ως και 8, σελίδες 357-358

Ορθογραφία (από την άσκηση 3, σελ  356)  «Κατοικώ στο... ...κοινωνικές ευαισθησίες»

 

Καλές γιορτές!

Για το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Ασκήσεις 10, 11 και 1, σελ  348-349

 

Για το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου

Ασκήσεις: 19 και 20, σελ. 336-337

Μαθαίνω το τραγούδι μας για τη γιορτή (https://youtu.be/hFSBkysQ-5w)

 

Για το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου

Κείμενο: Σελίδα 326, Ορθογραφία "Ο Ήλιος προσπάθησε... ...για μία μέρα"

Ασκήσεις: 4 ως και 7, σελ. 330-331

 

 

Για το Σάββατο 18 Νοεμβρίου

Διάβασμα: η θεωρία στις σελίδες 306-307 και 310-311

Ασκήσεις: 1, 2, 4 και 5, σελίδες 312 και 313

 

Για το Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Κείμενο, σελίδα 305 - Ορθογραφία η πρώτη παράγραφος

Θεωρία σελίδες 300 και 302

Τελειώνω όσες ασκήσεις δεν πρόλαβα σελ  301-304

 

Για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου

Κείμενο: σελ. 114

Ορθογραφία: «Είσαι αγύριστο... ...μαθήματά της»

Στο σχολείο κάναμε τις σελίδες 105 ως και 115  Για το σπίτι, ασκήσεις  σελ  116 και 118

 

Για το Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Ανάγνωση: κείμενο σελίδα 99

Ορθογραφία: «Με πονηριά... ...άλλων θεών»

Ασκήσεις: 5 και 6, σελ 103

Καλές διακοπές!

 

 


Για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

Ανάγνωση: κείμενο σελίδα 91

Ορθογραφία: «Όμως,... ...της θεάς»

Ασκήσεις 2 και 3, σελίδα 90, και άσκηση 1, σελίδα 94

 

Για το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

Ανάγνωση: κείμενο σελίδα 82

Ορθογραφία: "Υποσχέθηκαν... ...χρυσή κλωστή."

Ασκήσεις: 1, 2 και 3, σελίδες 85-86

 

Για το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

Ανάγνωση - βιβλίο σελίδα 75

Ορθογραφία - "Υπέφερε τόσα... ...σε ένα αστέρι", σελ 75

Άσκηση - Φτιάχνω τις οικογένειες των λέξεων "γράφω", "παιδί" και "αρχή"

 

Καλή Χρονιά!

Για το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

Ανάγνωση - βιβλίο σελίδα 64

Ασκήσεις - άσκηση 4, σελίδα 68

Ορθογραφία - "Μεσ' απ' αυτό.. ...η ελπίδα..." (σελ. 64)

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15