Εργασίες » Lausanne » 4ème Primaire

Καλές Γιορτές!

Για το Σάββατο 12 Ιανουαρίου

- Θεωρία σελ. 354-355

- ασκήσεις σελίδα 356-357 (άσκ. 2 μέχρι άσκ. 5), ορθογραφία από την άσκηση 3 οι φράσεις "Επικοινωνούμε με ανθρώπους... ...της περιοχής μας."

- μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή μας

 

Για το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

- άσκηση 14, σελ 350 (ορθογραφία «Όταν μπαίνω... ...τα αυτοκίνητα»)

- ασκήσεις 15 και 16, σελ 351

- μαθαίνω το τραγουδι για τη γιορτή μας (https://youtu.be/eRNSV8eFfY8)

 

Για το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου

- ασκήσεις η 3 σελίδα 345 (ορθογραφία η πρώτη φράση «Κάθε φορά... ...του τόπου μου») και η 4 στη σελ  346

- μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή μας (Ο μικρός Τυμπανιστής)

 

Για το Σάββατο 24 Νοεμβρίου

- μαθαίνω όσο καλύτερα γίνεται τον πίνακα στις σελίδες 337-339

- ασκήσεις 4, 5 και 6, σελ 341-342

 

Για το Σάββατο 17 Νοεμβρίου

- Ασκήσεις 18 και 19, σελίδα 336

 

 

Για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου

- Κείμενο σελίδα 326, ορθογραφία «Σου ορκίζομαι... ...και τον ίδιο»

- Ασκήσεις 4-8, σελίδες 330-331

 

Καλές Διακοπές !!!

Για το Σάββατο 3 Νοεμβρίου

- Κείμενο σελίδα 322

- Θεωρία σελίδα 323

- Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελ.. 324-325

 

Για το Σάββατο 13/10

- Κείμενο σελίδα 317 (ορθογραφία "Αυτός ήταν ο λόγος...  ...της Ελλάδας")

- ΔΙαβάζω τη θεωρία στις σελίδες 317-318 και κάνω τις ασκήσεις 1 και 2

 

Για το Σάββατο 6/10

- Κείμενο σελίδα 314 (ορθογραφία «Καθώς μεγαλώνετε... ...ελληνική μυθολογία»)

- Ασκήσεις 3 και 4, σελίδα 316

 

Για το Σάββατο 29/9

- Θεωρία σελίδα 310 και 311

- Βάζω στον πίνακα που έφτιαξα τα ρήματα «τρέχω» και «κοιμάμαι»

- Κάνω την άσκηση 1, σελ. 312

 

Καλή χρονιά!

Για το Σάββατο 22/9

- Κείμενο σελίδα 305 - Ορθογραφία «Ήταν η θεά... ...την επιβίωσή του»

- Ασκήσεις 4 και 5, σελίδα 304

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15