Εργασίες » Genève » 4ème Primaire

Για την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

- Διαβάζω από το φυλλάδιο για τον Ενεστώτα, τον Παρατατικό και τον Αόριστο και κάνω τις ασκήσεις του φυλλαδίου.

- Ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή τα παρακάτω ανώμαλα ρήματα :

ανεβαίνω --> ανέβηκα

κατεβαίνω --> κατάβηκα

μπαίνω --> μπήκα

βγαίνω --> βγήκα

πηγαίνω --> πήγα

έρχομαι --> ήρθα

μένω --> έμεινα

 

Για την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου

- Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 314.

- Ορθογραφία  και αντιγραφή  (2 φορές) : ¨Καθώς μεγαλώνετε, εσείς που έχετε μεγάλη όρεξη για διάβασμα, θα χαίρεστε που μελετήσατε την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από πολλές τηλεοπτικές εκπομπές!¨

- Άσκηση 3 σελίδα 316.

- Να μεταφέρεις την παρακάτω πρόταση σε όλους τους χρόνους, όπως η άσκηση 3 στη σελίδα 312.

¨Ο Ανέστης διαβάζει και γράφει.¨


Για την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου

Από το τετράδιο

Διαβάζω τον πίνακα με τους χρόνους των ρημάτων

 

Από το βιβλίο

Άσκηση 2 στη σελίδα 312 και ασκήσεις 4 και 5 στη σελίδα 313.

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15