Εργασίες » Genève » 4ème Primaire

Άσκηση 4, σελ.86
Άσκηση 7, σελ. 87
Άσκηση 3, σελ. 90
Αντιγραφή μια φορά τις λέξεις της άσκησης 1, σελίδα 89

 

 

Για την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου

Ανάγνωση κειμένου, σελ. 91

Άσκηση 2, σελ.93

Άσκηση 2, σελ. 95

Άσκηση 1, σελ 97 (προαιρετικά)

Αντιγραφή μια φορά και ορθρογραφία τις λέξεις της άσκησης 2, σελ. 98

το χθεσινό φαγητό, η αυριανή συνάντηση, η μακρινή πόλη, το ξαφνικό γεγονός, ο κρυφός αγώνας

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15