Εργασίες » Genève » 4ème Primaire

Καλές Διακοπές!

Για την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

Ασκήσεις 9 μέχρι και 13, σελίδες 359-360.

Γράφω ένα σύντομο ημερολόγιο (μια-δυο φράσεις για κάθε μέρα) των διακοπών μου.

 

Για την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου

Ασκήσεις 17 μέχρι και 21, σελίδες 352-353

 

Για την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου

Θεωρία σελίδα 343 και 344

Ασκήσεις 2 μέχρι και 6, σελίδες 345-347

 

Για την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου

Θεωρία σελίδα 337 ως και 339: μαθαίνω τους ορθογραφικούς κανόνες όσο καλύτερα μπορώ!

Γράφω σε ένα σύντομο κείμενο (60-80 λέξεις) πώς πέρασα στις διακοπές.

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Για την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Θεωρία σελίδα 327-328 (διάβασμα)

Ασκήσεις 4-5-6-7, σελ. 330-331

 

Καλές γιορτές!

Για ττην Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

Κείμενο σελίδα 326

Ορθογραφία: "Σου ορκίζομαι... ...και τον ίδιο"

Μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή  ( https://youtu.be/hFSBkysQ-5w )

 

Για την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Διάβασμα: Κείμενο σελίδα 322

Ασκήσεις: 1 και 2, σελ 314-325

Μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή  ( https://youtu.be/hFSBkysQ-5w )

 

Για την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Διάβασμα: Κείμενο σελίδα 314

Ορθογραφία: "Καθώς μεγαλώνετε... ελληνική μυθολογία."

Ασκήσεις: 3-4, σελ 316

Μαθαίνω το τραγούδι για τη γιορτή  ( https://youtu.be/hFSBkysQ-5w )

 

Για την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Διάβασμα: η θεωρία στις σελίδες 310 και 311

Ασκήσεις: 1-5, σελ 312-313, τελειώνω ό,τι δεν πρόλαβα


Για την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου

Διάβασμα: η θεωρία στις σελίδες 306-307 και 310-311

 

Για την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου

Ανάγνωση: Κείμενο σελ. 114

Ορθογραφία: "Είσαι αγύριστο... ...μαθήματά της"

Ασκήσεις: 3 στη σελίδα 112, 6 στη σελίδα 119 και 1 στη σελίδα 120

 

Για την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Ανάγνωση: Κείμενο σελ. 99

Ασκήσεις: 1 έως και 5, σελίδες 107-108

 

Καλές διακοπές!

Για την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

Ανάγνωση: Κείμενο σελ. 91

Ασκήσεις: 2, σελ. 95, 2, σελ 97, 1 και 2, σελ 98

 

 

Για την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου

Ασκήσεις 1, 2 και 3, σελίδες 89-90.

Γράφω σε δύο παραγράφους πώς θα περάσω τις διακοπές μου!

 

 

Για την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου

Ανάγνωση: Κείμενο σελίδα 78, ορθογραφία "Επίσης... ...φιλικές και ειρηνικές"

Ασκήσεις: 2, σελ 80, 2, σελ 81 και 3, σελ. 83

 

Για την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Ανάγνωση - βιβλίο σελίδα 75

Ορθογραφία - "Υπέφερε τόσα... ...σε ένα αστέρι", σελ 75

Άσκηση - Φτιάχνω τις οικογένειες των λέξεων "γράφω", "παιδί" και "αρχή"

 

Για την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Κείμενο ανάγνωσης: σελίδα 71

Ασκήσεις:  η σελίδα 74

Ορθογραφία: "Όλα ηρέμησαν...  ...πατέρα της." (σελ. 71)

 

Καλή Χρονιά!

Για την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Ανάγνωση - βιβλίο σελίδα 64

Ασκήσεις - άσκηση 4, σελίδα 68

Ορθογραφία - "Μεσ' απ' αυτό.. ...η ελπίδα..." (σελ. 64)

 

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15