Εργασίες » Genève » 3ème Primaire

 

 

 

1. Ανθολόγιο, σελ.10

2. Γραμ, σελ: 117-118

3. Αντ.- Ορθογρ. Υπογράμ. Φράση απο Ανθολόγιο σελ. 10Gia Για την Τετάρτη 10 Μαϊου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΗ

ΓΓια την Τετάρτη 11 Απριλίου:Για το Σάββατο 9 Ιουνίου:γιΓια την Τετάρτη 12 Ιουνίου:

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!

Για την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου:

1.Ανάγνωση το ποίημα

2.Ολοκληρώνω την πίσω σελίδα και γράφω λίγα λόγια για το εαυτό μου(ασκήσεις στο πίσω μέρος του φυλλαδίου)

 

 

Ιnformations utiles

Dates  pour les fêtes de fin d'année:

Lausanne: samedi 24 juin

Lieu: Salle du Gd-Pont, Avenue du Grand-Pont 27, 1095 Lutry

Heure: 11:00

Genève: mercredi 28 juin
Lieu: New Hall, Cèdres, Ecolint LGB
Heure: 18:15